Ungdomar

Utbildningar för ungdomar


På grund av deras ökade självständighet löper ungdomar en speciellt stor risk att mötas av våld och kränkningar. Teenpower fokuserar på att förbereda ungdomar att navigera sin värld på ett trygg och säkert sätt med självförtroende.

Vad lär vi ut till ungdomar?

Ungdomarna får öva på ett brett spektrum av olika färdigheter i Teenpower personlig säkerhet, bland annat:

Att hantera mobbning och grupptryck

Lära sig att säga “nej” på ett effektivt sätt

Hantera känslomässiga “triggare”

Förebygga våld innan det eskalerar

Sätta gränser och hantera konflikter

Skaffa hjälp

Fysiskt självförsvar för att ta sig ur en våldsam situation om de är i fara och inte kan ta sig därifrån.

Teenpower metod och pedagogik

Vi använder rollspel, “lära sig genom att göra”, intressanta aktiviteter, och mycket humor.

Vi fokuserar på det positiva och kraften ungdomar har för att undvika trakasserier och avleda våld.

Vi använder ett positivt språk som inte är baserat på skrämseltaktik.

Vi lär ut på ett positivt, vardagligt sätt som är relevant för ungdomarna.

Kurstyper

Nedan är våra standardkurser. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov.

Kontakta oss för mer information och priser: 08-508 66 04 eller info@kidpower.se

Teenpower personlig säkerhet för ungdomar 13-18 år

Denna engagerande och praktiska utbildning ger ungdomar möjlighet att lära sig och öva på att använda färdigheter i gränssättning, uppmärksamhet, förmågan att stå upp för andra och att trappa ned situationer för att förebygga våld. Oftast arrangeras dessa kurser av ungdomsgrupper, fritidsgårdar eller högstadieskolor. Träning i fysisk självförsvar ingår i inte i denna kurstyp.

Teenpower Självförsvar för ungdomar 13-18 år

På denna positiva utbildning får deltagarna lära sig och öva färdigheter för att hantera verbala angrepp, grupptryck och trakasserier. Deltagarna tränar också på fysiskt självförsvar för att ta sig ur en farlig situation.

Helgkurs för ungdomar 13-18 år

Denna omfattande kurs innehåller två dagar fulla med övningar i personlig säkerhet och fysiskt självförsvar anpassat helt till ungdomarnas behov och livssituation med mycket individuell handledning.

Teenpower i skolan för ungdomar 13-18 år

Elever får, tillsammans med sina lärare, öva på färdigheter för att vara säker både med främmande personer och folk de känner.

Teenpower för vuxna

Vuxna lär sig vårt positiva och effektiva sätt att diskutera och öva personlig säkerhet, självförtroende och kunskaper i gränssättnings med ungdomar för att kunna använda i sitt arbete.

Privata konsultationer

Vi erbjuder också privatlektioner. Vi kommer hem till dig och ditt barn och har ett pass på 1-2 timmar helt och hållet anpassat till era behov.

Ett annat alternativ är våra konsultationer via Skype. Detta är en billigare lösning än en privat lektion där du får möjlighet att berätta vad du ser som ett problem eller vad du oroar dig för, diskutera olika lösningar samt få coachning med hur du kan hjälpa ditt barn att hantera problem och kunna vara trygg och säker i en mängd olika situationer.