Säkerhet i yrkeslivet

Säkerhet i yrkeslivet.

Vi lär ut självskyddsmetoder utvecklade speciellt för personal som utsätts för hot och våld i yrkeslivet.


Genom enkla och praktiska övningar får deltagarna information och kännedom om en mängd olika strategier för att skydda sig i våldsamma, hotfulla eller problematiska situationer. Utbildningarna gör att deltagarna lättare kan uppfatta situationer innan de utvecklas till konflikter samt bemöta olika former av hot och våld på sin arbetsplats på ett effektivare, flexiblare och säkrare sätt.


Mycket tonvikt läggs på praktisk övning och kunskap eftersom forskning visar att det motverkar känslor av vanmakt och rädsla och ökar vår säkerhet, trygghet och självförtroende. Arbetsmiljön kan bli tryggare genom att varje anställd kan upprätthålla sin egen säkerhet, vilket i sin tur kan leda till en bättre arbetsmiljö och större möjlighet för personalen att hjälpa patienter, brukare, klienter och kunder.


Vi skräddarsyr gärna de utbildningar ni har behov av. Kurserna kan hållas i era lokaler och tillsammans kommer vi överens om tider som passar er bäst, vårt verksamhetsområde är hela Sverige.


Utbildningen bygger på deltagarnas arbetssituation, erfarenheter, behov och förutsättningar.
Ingen tidigare erfarenhet eller kunskap behövs.


Alla kan delta oavsett fysisk kondition. Utbildningen vänder sig till alla från 18 år. Vi utgår från deltagarnas förutsättningar och behov.


Vi har en tvådagars grundkurs, en grunkurs kompakt, fortsättningskurser, repetitionskurser och kortkurser eller föreläsningar.


Kontakta oss för mer information och priser.