Kidpower Sverige

Kidpower Sverige

Kidpower Teenpower Fullpower Sverige är en partipolitiskt, ekonomiskt och religiöst obunden icke-vinstdrivande organisation som startades 1999. Vi har vårt säte i Stockholm och har hela landet som vårt verksamhetsområde.

Kidpower Sverige är en del av Kidpower Teenpower Fullpower International som är en global ledare i våldsförebyggande utbildningar och har tjänat över 5.5 miljoner människor i alla åldrar över sex kontinenter sedan 1989. Istället för att använda rädsla för att lära ut hur man förebygger våld fokuserar vår metod på att göra det roligt att lära sig vara säker och skapa vanor som kan öka tryggheten för unga och vuxna, och som kan finnas till hands livet ut.

Amanda Golert
Verksamhetsansvarig och instruktör

“Jag arbetar med Kidpower för jag vill sprida kunskap om säkerhet till alla på ett enkelt och praktiskt sätt  – vilket jag tycker Kidpower gör. Att grunden i det hela dessutom är att ha roligt tilltalar mig väldigt mycket!!”

Amanda Golert är anställd som verksamhetsansvarig och instruktör. Amanda Golert har sedan 1994 lärt ut självförsvar och personlig säkerhet till tusentals barn, ungdomar och vuxna. 1999 startade hon det svenska centret av Kidpower Teenpower Fullpower och har sedan dess drivit verksamheten. Hon är även aktiv inom Kidpower International där hon är ”Training and Curriculum Consultant”. Det innebär bland annat att hon leder de internationella instruktörsträningarna och utvecklar samtliga utbildningsprogram som finns inom organisationen. Dessutom har hon illustrerat flera av organisationens publikationer.

Hon gick sin första instruktörsutbildning hos Petra Östergren som var en av pionjärerna i Sverige vad det gäller självförsvar för kvinnor. Sedan dess har hon vidareutbildat sig inom Kidpower och även andra system – främst i USA.

1994 startade hon sitt företag Allakan Personlig Säkerhet där hon både utbildat ungdomar och vuxna i självförsvar samt även personal som är utsatta för hot och våld i arbetslivet.

Hon har tränat kampsport sedan 1993. Hon är ledamot i Svenska Budoförbundets Kommitté för personer med funktionshinder och har varit ordförande och instruktör i en klubb som utövade stilen Kajukenbo.

Kidpower Sveriges styrelse består av Amanda Golert. Ida Ali Lindqvist och Eva Golert.