Skolor & förskolor

Skolor & förskolor


Det som barn lär sig i skolan har en stor inverkan på hur de ser på världen. Våra tjänster för förskolor och skolor, både för barn, ungdomar och personal, fokuserar på att lära ut enkla och effektiva färdigheter i folksäkerhet och självförsvar som kan integreras i den befintliga läroplanen.

Vad lär vi ut till barn och ungdomar?

Vi lär ut ett brett spektrum av färdigheter i folksäkerhet anpassade till deltagarnas ålder. De är bland annat:

Säkerhet med känslor och ord – hur du skyddar sig mot hotfulla, sårande eller kränkande ord.

Att använda sin kraft för att vara säker – hur du förhindrar de flesta problem innan de börjar.

Säkerhet med fysisk kontakt och när någon retas – hur du sätter gränser med personer man känner.

Att skaffa hjälp för att vara säker – hur du gör säkerhetsplaner och skaffar hjälp på ett effektivt sätt.

Kolla och tänka först för att vara säker – hur du kollar och tänker först innan du ändrar din plan om vart du ska gå, vad du ska göra och vem du är med.

Använda folksäkerhet vart man än är –  färdigheter för att hantera olika typer av problem, inklusive mobbning, i skolan, hemma, på nätet, och ut i världen.

Kidpowers och Teenpowers pedagogik

Vi leder åldersanpassade rollspel med skicklighet, vänlighet och humor.

Vi skapar möjligheter att “lära sig genom att göra” och samtidigt ha roligt.

Vi fokuserar på positiva och praktiska lösningar barnen kan använda för att lämna eller stoppa problem så snabbt som möjligt.

Vi använder ett optimistiskt språk som är baserat på kunskap, istället för på rädsla. Vi lär till exempel barn att vara “uppmärksamma” istället för “försiktiga” och “säkerhet med främmande personer” istället för “faror med främmande personer

Vi använder rollspel, “lära sig genom att göra”, intressanta aktiviteter, och mycket humor.

Vi fokuserar på det positiva och kraften ungdomar har för att undvika trakasserier och avleda våld.

Vi använder ett positivt språk som inte är baserat på skrämseltaktik.

Vi lär ut på ett positivt, vardagligt sätt som är relevant för ungdomarna.

Lärare och annan personal är med på utbildningarna eftersom de har möjligheten att förstärka färdigheterna varje dag.

Vi erbjuder illustrerade publikationer för att hjälpa personal och barn fortsätta att öva på egen hand med samma positiva, framgångsbaserade och lösningsfokuserade förhållningssätt de upplever på våra utbildningar.

Kurstyper

Nedan är våra standardkurser. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov.

Kontakta oss för mer information och priser: 08-508 66 04 eller info@kidpower.se

Säkerhet för Småttingar 3 – 5 år

Börja tidigt med en lekfull introduktion av färdigheter i folksäkerhet för barn 3 till 5 år.

Med berättelser, mjukisdjur och interaktiva rollspel introducerar vi enkla men kraftfulla färdigheter för att hantera sårande ord, kolla först innan man tar på något som kan vara farligt, flytta sig bort från någon som gör någon som inte är trygg och säker och till exempel slänger sand eller leker hårdhänt, och att skaffa hjälp från vuxna de känner på ett effektivt sätt, även om de är upptagna.

Utbildningen kan hållas på en förskola eller för en privat grupp föräldrar och andra närstående.

Antal deltagare: En barngrupp med personal.
Antal timmar: 1

Introduktionskurs för klassrummet

Ger skolan möjlighet att bestämma kurstider för att ha Kidpower i olika klasser eller grupper. Elever får möjlighet att öva på åldersanpassade färdigheter för att hantera problem med främmande personer, jämnåriga och vuxna. Kursen kan anpassas till barn mellan 6 och 17 år. Föräldrar uppmuntras att delta. Lärare deltar tillsammans med sina elever så att de kan fortsätta att stärka färdigheterna under hela läsåret.

Antal deltagare: En klass med personal..
Antal timmar: En lektion.

Grundkurs för klassrummet

Ger elever en rolig och interaktiv möjlighet att lära sig och öva på färdigheter i folksäkerhet för att skydda sitt känslomässiga och fysiska välbefinnande. Dessutom får lärare och föräldrar coachning i att hjälpa barn vara framgångsrika med sina övningar. Lärare måste närvara och delta hela tiden.

Antal deltagare: En klass med personal och frivilliga föräldrar.
Antal timmar: 3 lektioner.

Introduktionskurs för personal

Lärare och annan skolpersonal lär sig Kidpowermetoden för att kunna använda färdigheter och koncept i folksäkerhet i deras eget arbete så att de kan stödja en säker, positiv inlärningsmiljö och förbättra elevers färdigheter i folksäkerhet.

Antal deltagare: Obegränsat
Antal timmar: 2 timmar

Endagskurs för personal

Denna omfattande utbildning erbjuder aktiviteter, färdigheter och individuellt stöd samt grupp träning för personal. Personal får coachning och stöd för att kunna introducera, coacha grundläggande Kidpower färdigheter på egen hand med sina elever.

Antal deltagare: 20
Antal timmar: 4

Tvådagarskurs för personal

Detta är en mer omfattande utbildning där deltagare får lära sig vår pedagogik och våra övningar, möjligheten att träna med ”riktiga” elever under handledning av en erfaren instruktör samt möjlighet till feedback och frågeställningar kring utlärningen.

Antal deltagare: 20
Antal timmar: 8