Lär dig mer!

LÄR DIG MER!

Livet är bättre när vi känner oss trygga och säkra! Kunskap och fördigheter hjälper dig och dina nära och kära att utveckla hälsosamma relationer, ett ökat självförtroende, och att ta hand om er känslomässiga och fysiska säkerhet.

Lilla Säkerhetsboken

En handbok för vuxna som vill lära ut folksäkerhet till yngre barn

Lilla Säkerhetsboken ger svar på frågan som vi vuxna ofta frågar oss: “Hur kan jag lära barn att vara trygga och säkra med andra utan att skrämma dem?”

Underhållande teckningar och engagerande sociala berättelser gör det enkelt för vuxna att ge viktig kunskap och kompetens till barn så att de kan lära sig att vara trygga och säkra med andra – både människor de känner och inte känner.

Denna utgåva har färgomslag, svart-vita serieeckningar, och innehåller:

Förklaringar för vuxna om hur man introducerar Kidpower personlig säkerhet till barn i åldern 3 till 10 år,  sociala berättelser att diskutera med barn, grundläggande färdigheter i folksäkerhet för att skydda barns känslomässiga och fysiska välbefinnande, samt lösningar på eventuella problem som mobbning och säkerhet med främmande personer.

Verktygen i denna serietidning lämpar sig bäst för föräldrar, lärare och andra vårdgivare att presentera folksäkerhet till barn i åldern 3 till 10 som för det mesta är med vuxna som kan hjälpa dem. Dock är färdigheterna viktiga för alla åldrar – även vuxna!

Köp den här:

GML Bokhandel

Bokus

Adlibris

Kidpowers Säkerhetssignaler


Lär ut till och coacha andra med hjälp av Kidpowers Säkerhetssignaler för att förvandla begrepp kring säkerhet till vanor och praktiska färdigheter.


Kidpowers Säkerhetssignaler utvecklades som ett undervisnings- och coachningsverktyg som kan förstås runt om i världen och användas av människor med olika förmågor.


Vår e-bok Kidpower Säkerhetssignaler finns på svenska, engelska, spanska, franska och anpassad för Nya Zeeland! E-boken täcker de viktigaste säkerhetsstrategierna, begreppen och färdigheterna som vi lär barn, tonåringar och vuxna, inklusive de med särskilda behov.


Du kan använda Kidpower Säkerhetssignaler för att lära dig sociala färdigheter och begrepp för hur vi:


  • Förhindrar och stoppar problem med andra
  • Ta ansvar för våra känslor, ord, och kroppar
  • Bygger bättre relationer
  • Tar ansvar för vår säkerhet på offentliga platser
  • Utvecklar hälsosamma gränser med folk vi känner


När man väl har lärt sig dessa idéer och färdigheter fungerar Kidpowers Säkerhetssignaler (med och utan ord) som påminnelse och ett sätt att uppmuntra och coacha deras användning i det dagliga livet.

Kidpowers Målarbok


Kidpowers Målarbok visar barn som använder Kidpowers färdigheter i “folksäkerhet” i olika situationer.

Du kan ladda ned gratis, och skriva ut den till barn du känner, så länge du behåller originalformatet så att vårt namn, vår kontaktinformation, logo och copyrightinformation är synlig. Vill du använda den på något annat sätt kontakta oss för användarvillkor.

Kidpowers Målarbok finns på 11 språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, tyska, franska, nederländska, rumänska, hebreiska, urdu och vietnamesiska.

Våra målarböcker är en fint exempel på hur internationellt samarbete gör det möjligt för Kidpower att fortsätta utvecklas samtidigt som vi arbetar tillsammans för att ge färdigheter i folksäkerhet till människor över hela världen.

Ladda ned Kidpowers Målarbok på svenska här!

Ladda ned på andra språk via vår internationella hemsida.


Affischer om
gränser och samtycke


Var och en av oss har rätt att behandlas med säkerhet och respekt och ansvaret att agera säkert och respektfullt gentemot oss själva och andra.


Barn kan börja lära sig följande Kidpower gränser- och säkerhetsregler för att säkerställa positivt samtycke vid beröring, lek och tillgivenhet så snart de kan prata, och reglerna förblir relevanta resten av livet.


Att ha färdigheter för att skydda och respektera hälsosamma gränser i dagliga aktiviteter som barn är viktigt för att förhindra sexuella övergrepp och övergrepp, och säkerställa samtycke i sexuella aktiviteter som vuxna.


När barn kan tala om vilken typ av lek och tillgivenhet som är ok - och inte är okej - med dem, även om det känner en känslomässig press att behaga någon annan, så är de mycket bättre förberedda för att hantera sexuellt tryck eller tvång när de blir äldre.


När barn lär sig att hantera sina egna känslomässiga triggare och ha kontroll över vad de säger och gör - oavsett hur de känner sig inuti, blir de mycket mindre benägna att gå över andras känslomässiga, fysiska och sexuella gränser.


Ladda ned Regler kring gränser här.


Ladda ned Checklista för gränser och samtycke här.